ترولی چند منظوره انباری مدلT117

ترولی چند منظوره انباری

  • برای تخلیه و بارگزاری قفسه ها ی کالا در انبارها و سالن های توزیع مورد استفادهقرار می گیرد.

  • این ترولی با توجه به نیاز  مشتری ، در اندازه ها و ابعاد مختلف و با تعداد طبقات متفاوت قابل تولید است.

  • دارای چرخ ها ی مرغوب و با کیفیت داخلی بوده و با پوشش رنگ پودر الکترواستاتیک رنگ آمیزی می گردد.

  • در رنگهای مختلف قابل ارایه است.