ترولی فروشگاهی ۸۰ لیتری

امروزه ترولی فروشگاهی به یکی از تجهیزات پرکاربرد در فروشگاه ها تبدیل شده است

ترولی فروشگاهی ۸۰ لیتری پرفروشترین سایز در میان انواع سایزهای متفاوت این چرخ خرید است .

کالسکه های خرید فروشگاهی دارای سایزهای ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ ،۱۲۰ ، ۱۸۰ ، ۲۴۰ لیتری هستند.

کالسکه فروشگاهی (shopping cart) مدل T201

http://www.parsinasazeh.com