ترولی خرید فروشگاهی ۸۰ لیتری

امروزه ترولی خرید فروشگاهی به یکی از تجهیزات پرکاربرد در فروشگاه ها تبدیل شده است

ترولی فروشگاهی ۸۰ لیتری و ۱۰۰ لیتری پرفروشترین سایز در میان انواع سایزهای متفاوت این چرخ خرید است .

ترولی خرید فروشگاهی دارای سایزهای مختلف بوده که سایزهای ۹۰،۸۰،۶۰ و ۱۰۰ در فروشگاه های بزرگ و سایزهای بالا تر در هایپرمارکت ها مورد استفاده فراوانی دارند.  هستند.

کالسکه فروشگاهی (shopping cart) مدل T201

http://www.parsinasazeh.com